Positive SSL on a transparent background

Онлайн в Търговище

Гости: 182
Регистрирани: 0
Посетители за деня: 1038
Регистрирани: 1759
Най-новият регистриран: creatte

Новините на Търговище порталът

Областната администрация ще създаде условия за работа на служител с трайни увреждания

категория / Търговище        дата: 2012-06-07 г. / 10:06 ч.      прочетена: 1575 Областната администрация ще създаде условия за работа на служител с трайни увреждания


Областната администрация в Търговище ще осигури отговаряща на всички изисквания работна среда за служител на администрацията с трайни увреждания, която да му позволи да изпълнява ефективно и в пълен обем своите задължения.
Това ще стане чрез изпълнението на проект „Създаване на подходяща работна среда за служител на Областна администрация Търговище с трайни увреждания”. Проектът е подаден пред Агенцията за хората с увреждания и е класиран на първо място с общо 71,5 точки от общо 18 проекта. Специфичната му цел е създаване на условия за пълноценна социална интеграция и повишаване качеството на живот на лице с трайни увреждания. Стойността на проекта е 3 535 лв.
Работното място, което ще бъде приспособено и оборудвано, съгласно изискванията, ще бъде изградено в Регистратурата за класифицирана информация. Към настоящия момент в помещението липсва компютърна конфигурация, а офис обзавеждането е амортизирано. След изпълнението на проекта ще бъдат поставени решетки на прозорците съгласно изискванията на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация. На служителя ще бъдат осигурени подходящи офис мебели и стол с ергономична седалка и регулираща се височина, специфична компютърна конфигурация и принтер със софтуерен брояч, машина за унищожаване на документи и CD, огнеупорен сейф.  Тази работна среда ще осигури на служителя здравословни и безопасни условия на труд.
Реализацията на проекта ще допринесе за подобряване на техническите и административните умения на лицето с трайни увреждания и ще гарантира пълноценното му включване в активния трудов живот. Служителят ще придобие нови технически познания и ще развие своите административни способности.

Етикети:

Публикувана от: fromTargovishte

Коментари

Пусни коментарvalidate image