Positive SSL on a transparent background

Онлайн в Търговище

Гости: 167
Регистрирани: 0
Посетители за деня: 803
Регистрирани: 1759
Най-новият регистриран: creatte

Новините на Търговище порталът

Шанс за предприемчивите да реновират домовети си

категория / EC        дата: 2012-07-16 г. / 15:08 ч.      прочетена: 2400 Шанс за предприемчивите да реновират домовети си

Областният информационен център (ОИЦ) в Търговище проведе среща с домоуправители и собственици на жилища за разясняване на целите, условията за участие и етапите на реализиране на проект „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие”. В пенсионерския клуб „Кап. Петко Войвода” се събраха над  20 души, пред който експертите на ОИЦ обясниха, че процедурата е в ход и могат да подават проекти предложения на обновяване на многофамилни жилища.

Търговище е един от 36-те града, включени в проекта, но засега няма подадено заявление за интерес и подкрепа. Документи за кандидатстване и заявления могат да се подадат в общинската администрация, в Центъра за административно обслужване, работно място № 2 и 3. Подробна информация за проекта заинтересованите лица могат да получат и в офиса на Областен информационен център – Търговище.

На срещата хората споделиха, че програмата за реновиране на сградите е добра инициатива, но ги възпира финансовото участие от 50%. Интересуваха се за сроковете за изпълнение на строително-монтажните работи, какъв процент от собствениците трябва да се включат, какви дейности да допустими. Присъстващите споделиха, че техните жилища имат нужда от подмяна основно на покривната конструкция, която подлежи на ремонт по тази европейската програма. Отпуснатите средства могат да се използват още за подмяна на дограма, изолация на фасада или покрив, ремонт, модернизация или подмяна на локални отоплителни системи и изграждане на слънчеви системи. Предвидени са също дейности и в общите части на блока – освежаване, ремонт или подмяна на отоплителна или охладителна инсталация, на електроинсталацията, поставяне на енергоспестяващо осветление, газифициране на сградата при наличие на изградена газопроводна мрежа.

От ОП „Регионално развитие” ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност. Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на банкови заеми, при облекчени лихвени условия. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на сградата.

Областен информационен център – Търговище е част от мрежата от 27 ОИЦ. Той е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище” (BG161PO002-3.3.02-0002-C0003), бенефициент Община Търговище. Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Етикети: оиц, ЕС, енергийно обновяване на домовете, търговище

Публикувана от: ОИЦ - Търговище

Коментари

Пусни коментарvalidate image