Positive SSL on a transparent background

Онлайн в Търговище

Гости: 55
Регистрирани: 0
Посетители за деня: 861
Регистрирани: 1759
Най-новият регистриран: creatte

Новините на Търговище порталът

ОИЦ – Търговище продължава с популяризиране на актуалните схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси”

категория / EC        дата: 2012-10-19 г. / 16:55 ч.      прочетена: 3391 ОИЦ – Търговище продължава с популяризиране на актуалните схеми  по ОП „Развитие на човешките ресурси”С две поредни срещи в общините Омуртаг и Антоново продължи разяснителната кампания на Областния информационен център – Търговище за възможностите за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Фокус на събитията бяха отворените процедури за кандидатстване "Безопасен труд" (насочена към подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа) и „Аз мога повече”, по която работещи лица могат да преминат обучение по чужд език или компютърна компетенция.

Пред представителите на административни структури, работодатели и граждани, експерти от Бюрото по труда в Омуртаг съобщиха, че стартира и схемата „Ново работно място”, чиято цел е да съдейства за повишаване на младежката заетост, като осигури стимули за работодателите да наемат млади безработни до 29-годишна възраст.
По нея ще бъде дадена възможност за предоставяне на професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности на наетите младежи в зависимост от потребностите на работодателя. Ще бъде осигурена и подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд на работодателите, свързани със създаването на нови работни места за целевата група. Общият бюджет на схемата е 18 млн. лева, като стойността на едно проектно предложение може да бъде между 20 000 и 390 000 лева.

По покана на Областния център на срещите в двете селски общини участва и Денка Станчева, координатор на Областната служба за съвети в земеделието, която запозна присъстващите с мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони. По нея до момента в област Търговище има одобрени 63 проекта.

Етикети: оиц, ЕС, ОПРЧР, търговище, средства, финансиране, областен информационен център

Публикувана от: ОИЦ - Търговище

Коментари

Пусни коментарvalidate image