Positive SSL on a transparent background

Онлайн в Търговище

Гости: 164
Регистрирани: 0
Посетители за деня: 845
Регистрирани: 1759
Най-новият регистриран: creatte

Новините на Търговище порталът

Два нови образователни проекта спечелиха в Търговищко

категория / EC        дата: 2012-11-15 г. / 14:39 ч.      прочетена: 4023 Два нови образователни проекта спечелиха в Търговищко

Клубът на НПО – Търговище и ОУ "Д-р Петър Берон" в омуртажкото село Плъстина са одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на втората сесия по схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Клубът на НПО за реализацията на дейностите по проект „Ръка за ръка” ще получи 88 615, 28 лв., а училището в с. Плъстина за проекта "Училището ни е за всички" – 111 897, 11 лв.

ОИЦ – Търговище уведомява потенциалните бенефициенти на схемата, че приемането на проектни предложения е без ограничения в срока на действие. Има и изменения  в Насоките за кандидатстване по процедура „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”.  Променени са и стойностите на индикаторите за изпълнение и резултат. Промените са отразени на стр. 8 и стр. 16 в Насоките за кандидатстване. Увеличен е и бюджетът на схемата от 6 000 000 лв. до 16 838 193, 21 лева. За тези средства могат да кандидатстват общини, училища, детски градини, висши училища и организации с нестопанска цел,

Целта на операцията “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства. Дейностите, които ще получат подкрепа включват: Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и училища, чрез осигуряване на учебно-технически средства, апаратура, учебници и учебни помагала, както и подобряване на състоянието на сградния фонд. Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски училища (вкл. транспортирането им от ромските населени места/квартали/махали до училище). Адаптиране на необхванати от училището ученици към учебния процес чрез  допълнителни занятия, посещения на театри, музеи, екскурзии и др.

Допустимо е и обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда, както и организиране на информационни кампании.

Тази схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Етикети: оиц, ЕС, ОПРЧР, търговище, средства, проекти, ОИЦ, финансиране, областен информационен център

Публикувана от: ОИЦ - Търговище

Коментари

halime 20-12-2012 г. / 09:58 ч.
Bravo na direktora i ekipat mu!!Etni4eskite malcinstva sa 4ast ot BaLgaria!!Tova ne triabva a se zabravia!!

Пусни коментарvalidate image